Zajęcia baletu dopasowane do wieku i umiejętności dziecka. Prowadzone pod okiem Pani Aleksandra Goździk która nie tylko posiada doświadczenie i staż w sztuce tańca ale również jest wieloletnim pedagogiem nauczającym w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku. Ma doskonały kontakt i podejście do dzieci. Na swoich zajęciach z najmłodszymi łączy naukę baletu z muzyką, zabawą oraz piosenką co jest niezwykle ważnym elementem w początkowym etapie nauki.


Starsze dzieci potrafi rozmiłować w tańcu i na każdym szczeblu edukacji podnosi poziom ich umiejętności. W zakładce zajęcia baletowe uzyskacie Państwo wyczerpujące informacje na temat grafiku zajęć, celów i ich zadań oraz pedagoga prowadzącego te zajęcia.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DLA GRUPY I

Program zajęć przygotowany jest z myślą o maluszkach w wieku od 3 do 5 lat. Najmłodsi nasi podopieczni objęci są programem który w sposób bardzo delikatny wprowadza ich w arkana baletu. Pierwszy etap nauki to odpowiedni dobór ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg, brzucha i pleców oraz uelastycznienie ciała. Zajęcia oparte są na zabawie muzyczno-ruchowej. Taniec z muzyką i piosenką pomaga w w wyrobieniu koordynacji ruchowej, rozwija wyobraźnie przestrzenną i uczy dyscypliny. Pierwsze proste tańce w parze pomagają w nawiązaniu przyjaznych kontaktów między dziećmi.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DLA GRUPY II

Program zajęć dla tej grupy ma na uwadze dzieci które kontynuują zajęcia drugi rok. W dalszym ciągu trwa praca nad wzmocnieniem mięśni ciała. Podniesienie skali trudności wykonywanych ćwiczeń ma na celu lepsze przygotowanie do następnych etapów nauki. Rozpoczynamy świadomą pracę  prowadzenia pozycji rąk i nóg z ich nazewnictwem. Pierwsze kroki podstawowych tańców ludowych (cwał krakowski, polka, itp.) Pierwsze układy oparte na technice tańca klasycznego. Popularnie nazywane baletem.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DLA GRUPY III

Program zajęć przygotowany jest dla dzieci w wieku od 6-go do 8-go roku życia. Na tych zajęć wprowadzony jest stretching. Ćwiczenia które maja za zadanie zapewnienie elastyczności mięśni i ścięgien oraz zwiększenie ruchomości stawów. Praca nad nienaganną postawą ciała, która wymagana jest nie tylko na zajęciach ale utrwala dobre nawyki w życiu codziennym. Dążenie do idealnego ustawienie stóp w pozycjach oraz prawidłowej pracy głowy w obrotach. Zajęcia zakończone są układem klasycznym zawierającym nowo poznane elementy.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DLA GRUPY IV

Grupa najstarsza i najbardziej zaawansowana. Zajęcia trwają półtorej godziny. Program nauczania w tej grupie skupiony jest na przygotowaniu dziecka do egzaminów wstępnych do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej. Wprowadzony jest stretching dynamiczny. Prowadzący do osiągnięcia jak największego zakresu ruchu kończyn we wszystkich płaszczyznach. Celem jest osiągnięcie jak największej sprawności ciała. Zwiększamy ilość i szybkość obrotów. Skok grand jete ( popularnie nazywane skokiem w szpagat) wzmacniamy jego wysokość oraz rozwarcie nóg. Ćwiczymy pamięć choreograficzną poprzez samodzielne wykonywanie układów tanecznych klasycznego i drugiego wykonanego w dowolnej technice tańca. Z tej grupy wiele dziewcząt decyduje się na wstąpienie w szeregi uczniów gdańskiej szkoły baletowej. Te które nie chcą swego życia wiązać z tańcem zawodowym pozostają w naszej szkole.