Zajęcia Grupowe
4 zajęcia 45 minutowe – 80 złotych (Grupa I i II)
4 zajęcia 60 minutowe – 100 złotych (Grupa III)
4 zajęcia 90 minutowe – 120 złotych (Grupa IV)


Zajęcia indywidualne 
90 minut – 120 złotych plus koszty opłaty sali.
Możliwość dojazdu nauczyciela do ucznia.